Kennis en Innovatie Agenda
Kennis en Innovatie Agenda

Nederland moet terugkeren in de wereldtop van kennis en innovatielanden. Dat is de ambitie van de KIA-coalitie, een verbond van werkgevers- en werknemersverenigingen en organisaties uit de kenniswereld.

Gezamenlijk hebben wij voor de periode 2011 tot 2020 een nieuwe Kennis en Innovatie Agenda (KIA) voor Nederland opgesteld. Hiermee zetten wij het initiatief voort van de Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform uit 2006.


03-02-2014 | Meer excelleren noodzakelijk voor de concurrentiepositie op de wereldmarkt

De derde voortgangsrapportage van de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 laat een kennissamenleving zien die, in vergelijking met de internationale concurrentie, de afgelopen twee jaar geen echte vooruitgang heeft geboekt. Waar de vorige zogeheten ‘KIA-Foto 2012’ een aantal stappen in de goede richting liet zien, heeft Nederland ;zich niet substantieel verder ontwikkeld in het halen van de gewenste toppositie in 2020. Ons land heeft wel veel werk verzet en op deelgebieden is vooruitgang geboekt.

Lees meer...


11-04-2012 | Top 5 ambitie stap dichterbij......

De tweede voortgangsrapportage van de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 (KIA) toont vooruitgang in de Nederlandse kennissamenleving. Ons land maakt weer kans om tot de Top 5 van kennislanden toe te treden. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter KIA-coalitie, overhandigde vandaag de 'Kennis en Innovatie Foto 2012' aan Chris Buijink, secretaris-generaal van EL&I en Renk Roborgh, directeur-generaal van OCW.

Lees meer...

05-04-2012 | Presentatie Kennis en Innovatie Foto 2012 door Alexander Rinnooy Kan

Op 11 april van 15.00 – 16.00 uur ontvangt (ovb) Renk Roborgh (DG Beroeps- en Hoger onderwijs van OCW) de 'Kennis en Innovatie Foto 2012' uit handen van Alexander Rinnooy Kan, voorzitter coalitie Kennis en Innovatie Agenda (KIA). De foto laat aan de hand van zestig indicatoren zien op welke vlakken Nederland wel en niet zijn doelstellingen behaalt om in de top van kennis- en innovatielanden terug te keren. Voor de overhandiging presenteert Alexander Rinnooy Kan eerst de resultaten.
De (pers)presentatie met voldoende ruimte voor het stellen van vragen door publiek en pers is bij het CAOP, Lange Voorhout 9 (ingang op nummer 11) in Den Haag.

Lees meer...